Categorie: "Geen categorie"

1,4 mln huizen onder water

Volgens cijfers van het CBS stonden één jaar geleden 1,4 miljoen koophuizen onder water. De hypotheekschuld op deze huizen oversteeg de verkoopwaarde van het huis. Op dit moment zullen zelfs nog meer huizen onder water staan.

Begin 2012 stonden er nog 1,1 miljoen huizen onder water. Sinds 2008 is het aantal huizen met een onderwaarde verdrievoudigd. Eén jaar geleden stond één op de drie huizen onder water. Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze cijfers vertekend zijn. De waarde in de aan de hypotheken gekoppelde spaarconstructies zijn namelijk niet meegenomen.

Vergelijken van energieprijzen loont

Door de economische teruggang zijn consumenten beter gaan letten op hun uitgaven. Een zeer eenvoudige en effectieve manier om te besparen is door over te stappen naar een andere energieleverancier.

Door bepaalde verzekeringen kritisch tegen het licht te houden kunt u op jaarbasis tientallen euro’s besparen. Een grotere besparing is te realiseren op de energiekosten. Overstappen naar een andere energieleverancier is eenvoudiger en levert u gemiddeld ook nog een grotere besparing op. Alle energiediensten leveren u dezelfde dienst, namelijk energie, maar ze hanteren zeer uiteenlopende prijzen voor deze dienst.

Restschuld meefinancieren in nieuwe hypotheek

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de website Restschuldinfo.nl gelanceerd. Op deze website kunt u aan de hand uw eigen situatie de mogelijkheid om restschulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek bepalen.

Aan de hand van de hoogte van uw hypotheek en de verkoopopbrengst bij verkoop van uw huis wordt de restschuld berekend. Om een restschuld te berekenen heeft niemand een website nodig om de hoogte vast te stellen, maar u kunt het laten berekenen op de website. Aanvullend worden de mogelijkheden toegelicht. Bij het meefinancieren van de restschuld wordt er eigenlijk een extra lening verstrekt op de nieuw aan te kopen woning. Dit deel van de hypotheek moet versneld worden afbetaald en is aftrekbaar van het inkomen gedurende een periode van tien jaren.

Op zich is dit een effectieve manier om een restschuld weg te werken. Er wordt een hypotheek verstrekt plus een lening om de restschuld te financieren tegen lage lasten. Deze totale financiering mag in tegenstelling tot de huidige hypotheekregels boven de 104% van de waarde van het huis liggen.

Het probleem is dat het inkomen voldoende hoog moet zijn om de totale lasten te kunnen dragen. Hierbij speelt ook nog mee dat de aanvullende lening extra zwaar meetelt bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dit bedrag moet immers binnen tien jaar weer worden terugbetaald.

Van een huurhuis naar een koophuis

De negatieve jaren voor de huizenmarkt lijken achter ons. De komende maanden/jaren zullen veel huurders alsnog besluiten om een huis te kopen. Overstappen naar een koophuis vraagt om andere verzekeringen.

Voor de Vastelastenbond heb ik een artikel geschreven over de andere verzekeringsbehoefte voor een koophuis in vergelijking met een huurhuis. Als eigenaar van het huis moet u vooral letten op de opstalverzekering. Deze verzekering compenseert schade aan uw woonhuis. De belangrijkste dekkingen in deze verzekering zijn de dekkingen tegen brand, storm en inbraak. Deze verzekering wordt verplicht gesteld door de hypotheekbank.

Let op de verzekeringen voor uw woonhuis

Door kritisch te kijken naar uw vaste lasten kunt u veel geld besparen. Dit geldt niet alleen voor uw hypotheek, maar zeker ook voor de woonhuisverzekering en de inboedelverzekering. Naar deze verzekeringen wordt bijna nooit omgekeken, maar u doet er verstandig aan om periodiek tijd vrij te maken om uzelf in deze verzekeringen te verdiepen.

De woonhuisverzekering (=opstalverzekering) dekt schade aan uw eigen woning door in de polis omschreven schadeoorzaken. De inboedelverzekering biedt juist dekking tegen schade aan spullen in de woning. Alles wat vastgenageld zit aan uw huis valt onder de woonhuisverzekering en verplaatsbare spullen vallen onder de inboedelverzekering. Een zwevende parketvloer valt dus onder inboedel en een vastgelijmde vloer valt onder de opstalverzekering. Bij deze verzekeringsvormen moet u niet alleen op de premie letten. De hoogte van het verzekerd bedrag kan het verschil maken tussen een gedeeltelijke vergoeding van een schade en een volledige vergoeding.

Meer huizen verkocht in Q2 van 2013

Uit gisteren door de NVM gepubliceerde cijfers blijkt dat de huizenmarkt voorzichtig aan het opkrabbelen is. De huizenprijzen stabiliseren zich en er zijn meer huizen verkocht in het tweede kwartaal van 2013.

In het tweede kwartaal van 2013 zijn er 20% meer huizen verkocht in vergelijking met het eerste kwartaal. Uit de vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 blijkt er nog steeds een diep dip te zitten, maar de huizenmarkt lijkt zich weer te herstellen.

Een huis kost nu gemiddeld €205.000. Dat is een daling van 0,3% ten opzichte van het eerste kwartaal en een daling van 5% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012.

Een stijging van 20% is positief nieuws, maar daarbij moet wel worden aangetekend dat in het tweede kwartaal altijd beter wordt verkocht dan in het eerste kwartaal. Volgens het NVM krijgt de consument meer vertrouwen doordat er nu zekerheid is over de hypotheekrenteaftrek.

Volgens mij hebben de toekomstplannen om nog maximaal hypotheken te verstrekken tot 80% van de koopsom van een huis ook een positief effect op de huizenverkoop. Uit angst voor verslechtering van de condities waaronder een hypotheek kan worden gesloten wordt er nu alvast een huis gekocht. Op korte termijn zal een dergelijk beperking niet doorgevoerd worden, maar er wordt in de media wel over gesproken dus worden mensen beïnvloed.

Bodem huizenprijzen is in zicht

De Rabobank voorspelt op basis van hun kwartaalbericht van gisteren een stabiliserende huizenmarkt per 2014.

De daling van het aantal verkochte huizen is op dit moment al vrijwel tot stilstand gekomen. De huizenprijzen zijn nog steeds aan het zakken, maar de dalingen worden wel steeds kleiner. Dezelfde positieve voorspelling hebben de Rabobank en ING ook al eerder afgegeven in 2012.

De huizenprijzen zijn de afgelopen vijf jaren sterk gezakt. Niet iedereen is het er over eens in hoeverre de lucht volledig uit de huizenprijzen is verdwenen, maar met een daling van 25% lijkt het moment aangebroken dat het weer aantrekkelijk is om een huis te kopen. Het probleem is echter dat de werkloosheidscijfers in 2013 en 2014 nog sterk zullen stijgen. Slechte economische ontwikkelingen kunnen de voorspellingen van de Rabobank nog tegenwerken. Geen baan is namelijk geen koophuis.

De voorspelling van de Rabobank zal de huizenmarkt al goed doen. Positieve berichten zal het vertrouwen in de huizenmarkt ook weer terug kunnen brengen.