Lijfrente en levensloop gebruiken voor aflossing hypotheek

De regeling van de hypotheekrenteaftrek is onhoudbaar voor de toekomst volgens deskundigen. Om de hypotheekschulden van de Nederlandse huizenbezitters te verlagen, kan overwogen worden om lijfrentekapitaal en levensloopkapitaal te gebruiken voor aflossing van de hypotheek.

Tot 2008 leek het kredietplafond geen maximum te kennen. Er werden hoge hypotheken verstrekt waarbij de nadruk lag op lage maandlasten. De laagste maandlasten werden gerealiseerd door aflossingsvrije hypotheken te verstrekken. Een populaire tweede hypotheekvorm was de beleggingshypotheek. Bij het realiseren van hoge rendementen, kon een deel van het resultaat ook nog gebruikt worden om de aflossingsvrije hypotheek gedeeltelijk af te betalen. De lasten waren laag door de zeer ruime hypotheekrenteaftrek.

Beperking van de hypotheekrenteaftrek
In 2012 moest er fors bezuinigd worden om de rijksbegroting weer op orde te krijgen. De conclusie van economen en de politiek was dat de regeling van de hypotheekrenteaftrek beperkt moest worden. Te drastische maatregelen was niet mogelijk, wat de huizenmarkt had sinds 2008 al veel schade opgelopen. De huizenprijzen zijn in deze periode meer dan 15 procent gezakt en een sterke beperking van de aftrekmogelijkheid zal de problemen nog verder vergroten. Eind 2012 kwam de VVD met het voorstel om levenslooptegoeden te gebruiken om de hypotheek extra mee af te lossen. We kunnen ook nog een stapje verder gaan door de lijfrentetegoeden ook te gebruiken om de hypotheekschuld te verlagen.

Opgebouwd lijfrentekapitaal nuttig gebruiken
Lijfrenteverzekeringen zijn afgesloten met het doel om te sparen voor een aanvulling op het pensioen. Veel werknemers hebben in het verleden meegedaan aan de spaarloonregeling. Maandelijks kon een bedrag van maximaal €51 per maand van het bruto loon op een speciale spaarloonrekening gezet worden. Nadat het bedrag vier jaar op deze geblokkeerde rekening had gestaan, kon het gespaarde bedrag weer netto uitgekeerd worden. Om extra fiscaal voordeel te behalen, was het mogelijk om het gespaarde bedrag in een lijfrenteverzekering te storten. Hierdoor was het gestorte bedrag ook nog fiscaal aftrekbaar van het inkomen. Per 1 januari 2012 is de spaarloonregeling gestopt en in veel gevallen ook de opbouw in de lijfrenteverzekering.

Kleine lijfrentes
De kleine lijfrentes zijn in 2012 massaal afgekocht. Dit zijn polissen waarin slechts een beperkt bedrag is opgebouwd tot maximaal €4.242 (2012). Gezien de geringe omvang is het toegestaan om deze polissen af te kopen. De verzekeringnemer kan de verzekeraar verzoeken om de polis te beëindigen en het tegoed uit te keren. De premie voor deze verzekering was bij het betalen aftrekbaar, hierdoor is de uitkering belast. De verzekeraar zorgt voor een inhouding en gaat vervolgens met de Belastingdienst afrekenen. Het betreft slechts een voorheffing. Bij de jaarlijkse aangifte wordt het juiste bedrag aan belastingheffing bepaald.

Kleine lijfrentes gebruiken om hypotheek mee af te betalen
De kleine lijfrentes gaan vermoedelijk in de toekomst niet gebruikt worden om het pensioen ermee aan te vullen. De meeste werknemers zijn niet meer bereid om te investeren in deze polissen. In 2012 hebben veel werknemers besloten om deze polissen af te kopen. Door toe te staan om de afkoopsom rechtstreeks te gebruiken om de hypotheek af te betalen worden er meerdere problemen in één keer verholpen.

De aftrekbare hypotheekrente wordt verlaagd, waardoor de schatkist minder schade gaat oplopen in de komende jaren. De verzekeringnemers kunnen de polissen waar ze verder niets mee kunnen nuttig gebruiken. De opgebouwde waarde in de polis is te laag om hier werkelijk het pensioen mee aan te vullen.

Voor meer informatie over aflossen, volg mij op hypotheeknaarnul.

Lees ook:Hypotheek aflossen met pensioenpremie
Lees ook:Pensioen toch niet te gebruiken voor aflossing hypotheek
Lees ook:Overwaarde huis gebruiken om zorgkosten te betalen
Lees ook:Lage spaarrente of hypotheek aflossen?
Lees ook:Dalende huizenprijzen, daar gaat uw pensioenvoorziening

Eén reactie op “Lijfrente en levensloop gebruiken voor aflossing hypotheek

 1. AFG Deben

  Geachte heer/mevrouw,

  Is het daadwerkelijk mogelijk om het gespaarde geld uit een lijfrentepolis af te lossen op mijn hypotheek?

  Groet,

  AFG Deben

    /  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.