Huizenmarkt.blog.nl

Welkom op een nieuwe site van Blog.nl volledig gericht op de ontwikkelingen op de huizenmarkt.

De ontwikkelingen rondom het eigen huis blijft de woningbezitter, en de potentiële huizenkopers, bezig houden. Dit geldt zeker in de jaren 2008 tot op heden. De huizenprijzen zitten in een dalende trend, maar de verlagingen worden steeds kleiner.

Waarom nog geen huis kopen?

Vereniging Eigen Huis heeft in haar ledenblad van maart een onderzoek geplaatst over de meest genoemde redenen om nog geen huis te kopen.

De stagnerende huizenmarkt wordt mede veroorzaakt door de afwachtende houding van potentiële huizenkopers. Ze willen voorkomen dat ze nu een huis kopen, die achteraf duurbetaald blijkt te zijn. Daarnaast wordt veel onrust veroorzaakt door de regering en de voorgaande regeringen. Op het moment dat ze de hypotheekrenteaftrek gaan beperken, is het namelijk maar de vraag wat er gaat gebeuren met de huizenprijzen.