Banken gaan steeds soepeler om met restschulden

Steeds meer banken willen meewerken aan het herfinancieren van restschulden in een nieuwe hypotheek. Eerst had de Rabobank haar poorten al opengezet voor nieuwe klanten die een restschuld met zich meebrengen. Sinds vorige week is ook ABN Amro bereid om restschulden mee te financieren van voormalige huiseigenaren die geen klant zijn van de ABN Amro.

Willen banken restschulden meefinancieren?

Voor Makelaarsland heb ik een blog geschreven over het meefinancieren van restschulden in een nieuw af te sluiten hypothecaire lening op een andere woning. Banken hebben de mogelijkheid om restschulden uit een vorige woning mee te financieren, maar ze blijken hiertoe onvoldoende bereid te zijn.

Je kunt dit jaar een hypothecaire lening krijgen tot 104% van de marktwaarde van een huis. Dit percentage is al onvoldoende om de koopsom en de bijkomende kosten mee te financieren. Dit percentage geeft dus geen ruimte om ook nog restschulden mee te financieren.

Moeten banken een deel van de hypotheekschulden overnemen?

De IJslandse regering gaat ongeveer 100.000 huishoudens met een te hoge hypotheekschuld helpen. NVM heeft op haar website een poll geplaatst met als stelling: “Net als in IJsland moet de Nederlandse overheid huizenbezitters van een deel van hun hypotheekschuld verlossen”. Moeten wij in Nederland ook zover gaan?

Actiegroep Stop de Restschuld

Jurist Sven Hulleman heeft een actiegroep in het leven geroepen om het probleem van de hypotheken die “onder water” staan ook het probleem te maken van de banken.

De heer Hulleman is van mening dat de banken hebben meegewerkt aan de overfinanciering. De restschulden zijn nu volledig het probleem van de huiseigenaren, terwijl de banken ook een deel van het probleem hebben veroorzaakt.

Volgens de ING zal in 2013 een kwart van de koophuizen een waarde hebben die lager is dan de hypotheek op het huis. Deze huizen kunnen dus niet verkocht worden zonder een restschuld te incasseren. Met de actiegroep Stop de Restschulden probeert de initiatiefnemer om de restschulden ook het probleem te maken van de banken. Op deze manier raken ze meer betrokken en willen ze waarschijnlijk ook meewerken aan een oplossing.