Huizenmarkt verder in de lift – 32,7 procent meer huizen verkocht

geldHet Kadaster heeft onlangs gepubliceerd dat er 18.422 huizen verkocht zijn in de maand juli. Dat is een stijging van bijna een derde ten opzichte van juli 2014.

Het Kadaster maakt maandelijks bekend hoeveel huizen er via de notaris zijn overgedragen. Het moment van het ondertekenen van het koopcontract wordt dus niet door het Kadaster geregistreerd.

Verbetering van de huizenmarkt zet ook in de tweede helft van 2015 door

geldVolgens de economen van de Rabobank zal de huizenmarkt ook in de tweede helft van 2015 verder aantrekken. Door een aantal maatregelen per 1 juli met betrekking tot hypotheekverstrekkingen, dreigde een dip te ontstaan in de tweede helft. Gelukkig lijkt het mee te vallen volgens de deskundigen.

Naar verwachting worden er dit jaar 170.000 tot 185.000 huizen verkocht. Voor 2016 zijn de prognoses zelfs nog licht beter, namelijk 170.000 tot 190.000 verkochte huizen.

Banken hanteren lagere winstmarges in hypotheekrentes

sleutels, huisVereniging Eigen Huis (VEH) brengt periodiek de winstmarges die banken in hypotheekrentes verwerken in kaart. Over de maand mei blijkt de gemiddelde winstmarges op hypotheken met een langere rentevast periode gezakt te zijn.

Door de steeds hogere winstmarges werd aan consumenten naar verhouding veel te hoge hypotheekrentes in rekening gebracht. Dat wil dus zeggen dat ze naar verhouding veel geld verdienen bij het verlengen van rentevast periodes en bij het afsluiten van nieuwe hypotheken. De opslag is in de maand mei gezakt van 0,78% naar 0,51%.

Aantrekkende huizenmarkt is nog steeds kwetsbaar

Profit.Mede door de zeer lage hypotheekrentes is de huizenmarkt met een sterke opmars bezig, maar hoe gaat de huizenmarkt zich houden de komende maanden?

In de eerste twee kwartalen van 2015 is de stemming op de huizenmarkt sterk verbeterd, maar het is nog maar de vraag wat er de komende maanden gaat gebeuren. Met name in het tweede kwartaal zijn er veel huizen verkocht. Dit werd enerzijds veroorzaakt door een stijgend vertrouwen, maar is zeker ook toe te schrijven aan de lage rentestand en de doorgevoerde wijzigingen in de maximale hypotheekverstrekking per 1 juli.

Huizenprijzen zijn met 2,6% gestegen

geldGerekend over de maand mei lagen de huizenprijzen alweer 2,6% hoger in vergelijking met de maand mei van 2014. De huizenprijzen zijn nu alweer twee jaren aan het stijgen.

In de periode dat het slecht ging met de huizenmarkt, werd daar volop over gesproken in de media. Toen twee jaren geleden de prijzen weer omhoog gingen was het groot nieuws, maar de aandacht is nu aan het verslappen. Toch moeten wij niet vergeten dat dit goed nieuws is, ook voor onze economie.

Hypotheek maximeren tot 90% remt huizenprijzen af

Stack of 50 euro notesHet Financieel Stabiliteitscomite heeft gepleit voor een hypotheekplafond van 90% van de koopsom van een huis. Minister Blok van Wonen heeft al aangegeven niets te voelen voor verdere beperkingen. Toch is nog onderzocht wat de invloed zou zijn op de huizenprijzen. In de komende dertien jaar zou een dergelijke beperking de stijging van de huizenprijzen voor 20% afremmen.