Categorie: "WOZ waarde"

Geen duidelijkheid over OZB? Niet stemmen!

geldVereniging Eigen Huis roept lokale politieke partijen op om vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart duidelijkheid te verschaffen over de plannen met de onroerendezaakbelasting (ozb). Als er geen duidelijkheid is moet er niet gestemd worden door huiseigenaren.

Met deze stelling is een groot deel van de huiseigenaren het eens blijkt uit een ozb-peiling van de vereniging. Dit blijkt uit een enquête onder 100.000 huiseigenaren. De resultaten zijn opgestuurd naar de 4.000 politieke partijen van de Nederlandse gemeenten.

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over eigenwoningforfait

Antique clock and coins isolated on whiteDe belasting voor het bezitten van een huis gaat dit jaar sterk stijgen. Volgens Vereniging Eigen Huis moet deze verhoging niet doorgevoerd worden in tijden van crisis.

Directeur Rob Mulder pleit er voor om geen verdere verhoging van het eigenwoningforfait door te voeren. Er moet kritisch gekeken worden naar de systematiek van de heffing. De heffing is verhoogd van 0,6% naar 0,7% voor huizen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en €1.040.000 euro. Dit is een stijging van bijna 17%.

Eigenwoningforfait, wat is dat eigenlijk?

Het eigenwoningforfait is voor veel mensen nog bekend onder de benaming huurwaardeforfait. De oude benaming verklaart ook de oorspronkelijke reden van invoering van deze heffing. De gedachte was dat een eigenaar van een huis deze ook zou kunnen verhuren. Over deze fictieve inkomsten moest belasting worden betaald. De heffing is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Doordat het eigenwoningforfait moet worden opgeteld bij het inkomen, is de hoogte van deze heffing afhankelijk van het inkomen. Naarmate het inkomen hoger is, moet er ook een hogere belasting betaald worden.

Huizenprijzen omlaag, WOZ-waarde omhoog

Deze week komen de eerste nieuwe WOZ-beschikkingen weer binnen. Het lijkt logisch dat de waarde lager is dan de beschikking dan vorig jaar. Toch kan de beschikking hoger uitvallen.

Een lagere verkoopwaarde van een huis, zou normaal gesproken ook een lagere WOZ-waarde betekenen. De Vereniging Eigen Huis en WOZ-specialisten waarschuwen echter voor een tegenvaller. Hierdoor wordt de huiseigenaar dubbel gepakt, de waarde van zijn huis zakt, maar voor de heffing van onder andere onroerendezaakbelasting, wordt juist uitgegaan van een hogere waarde.

Hoe komt de WOZ waarde tot stand?

Jaarlijks gaat de gemeente de WOZ waarde van uw huis bepalen. De hoogte van dit bedrag dient als uitgangspunt voor een aantal belastingen. U hebt er dus baat bij om het bedrag zo laag mogelijk te houden.

De eerste maanden van het jaar ontvangt u weer een brief van de gemeente waaruit de waarde van uw huis blijkt, de zogenaamde WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken). De waarde is bepalend voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting, voor de waterschapslasten en voor het eigenwoningforfait. De waarde kan ook gebruikt worden om de hoogte van de erfbelasting te bepalen.